Liên hệ

IN BAO BÌ BIÊN HÒA

Địa chỉ : Nhà máy In bao bì giấy – Sản xuất bao bì giấy tại KCN Amata, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện Thoại: 077 8878 222

Email: info@inbaobibienhoa.com

Website: http://inbaobibienhoa.com

Họ tên
Email Điện thoại
Nội dung liên hệ
Họ tên
Email Điện thoại
Nội dung liên hệ